close
Share with your friends

Valuácie v čase COVID-19

Valuácie v čase COVID-19

Štvrťročný prehľad aktualít z oblasti oceňovania spoločností Valuation Newsletter "Quarterly Brief".

Súvisiaci obsah

Valuácie v čase COVID-19

Prečítajte si štvrťročný prehľad aktualít z oblasti oceňovania spoločností Valuation Newsletter "Quarterly Brief".

Aktuálne vydanie sumarizuje aktuality z kapitálových trhov, ktoré majú dopad na oceňovanie spoločností či už pri M&A transakciách alebo pri ohodnocovaní spoločností pre účtovné, daňové alebo právne účely. Taktiež v ňom nájdete prehľad kľúčových parametrov oceňovania a oblastí zasiahnutých pandémiou COVID-19.

Prehľad tém, ktorým sa venuje Valuation Newsletter

  • Porovnanie výkonnosti hlavných akciových trhov
  • Sektorové násobky EURO STOXX 600
  • Bezrizikové sadzby pre hlavné meny a trhy
  • Prémia za riziko krajiny a miera inflácie do budúcnosti pre krajiny BRIC

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku