Najnovšia odborná publikácia Účtovná závierka obchodných spoločností sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v mnohých oblastiach aj z IFRS, venuje sa v potrebnej miere aj im.

Farkaš v publikácii analyzuje takmer všetky ustanovenia zákona o účtovníctve, postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení MF SR k účtovnej závierke mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, pričom poukazuje aj na chyby, ktoré sa pri ich uplatňovaní v praxi vyskytujú. Kvôli názornosti a prehľadnosti obsahuje aj niekoľko desiatok tabuliek a približne 600 schém.

Radi by sme zdôraznili, že autor sa nevenuje vedeniu účtovníctva, ale len účtovnej závierke. Preto v publikácii nie sú uvedené účtovné súvzťažnosti, s výnimkou prípadov, keď to je potrebné na pochopenie účtovnej závierky.

Publikáciu si môžete zakúpiť TU.

O Richardovi Farkašovi

Richard Farkaš bol pôvodne vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG, najskôr v Nemecku a od roku 1993 na Slovensku (od 2019 na pozícii retired partner / consultan). Jeho odborným zameraním je audit účtovnej závierky a účtovné poradenstvo. Počas svojej 30-ročnej audítorskej praxe má za sebou viac ako 1 000 auditov účtovnej závierky. Bol lektorom stoviek seminárov, školení a interných tréningov. Je autorom viac ako 40 knižných publikácií a vysokoškolských skrípt a 80 príspevkov v odborných časopisoch.

Spojte sa s nami