close
Share with your friends

Akcionár ČSOB Banky, skupina KBC, kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

Akcionár ČSOB Banky kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

KPMG bolo exkluzívnym poradcom na strane kupujúceho a úspešne dopomohlo akcionárovi ČSOB, skupine KBC, zrealizovať strategickú akvizíciu OTP Banky Slovensko.

Stanislav Šumský, partner

Partner, zodpovedný za Poradenské služby

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

OTP Bank akvizicia spolocnostou KBC

KBC Group a maďarská skupina OTP Bank uzatvorili dohodu, na základe ktorej KBC získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko. Zostávajúci 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. Dohoda vstúpila do platnosti v novembri 2020 po získaní schválení zo strany Národnej banky Slovenska, Národnej banky Belgicka, Európskej centrálnej banky a Protimonopolného úradu SR.

OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako univerzálna banka poskytujúca bankové produkty a služby jednotlivcom a právnickým osobám. Od 4. apríla 2002 je najväčšia maďarská banka OTP Bank Plc. jej majoritným akcionárom. Trhový podiel OTP Banky Slovensko z hľadiska celkových aktív predstavuje 1,69%. Banka v súčasnosti prevádzkuje 58 pobočiek na celom území Slovenska a má približne 176-tisíc retailových a 14 400 firemných a SME klientov.

Sándor Csányi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank: "Po úspešnom uzatvorení transakcie, v súlade s našou stratégiou, sa budeme ďalej zameriavať na možné akvizičné ciele v regióne, primárne v rámci krajín, v ktorých už pôsobíme.“

KBC Bank

Belgická KBC Bank NV je materskou spoločnosťou a jediným akcionárom Československej obchodnej banky, a.s. (ČSOB). ČSOB patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu s viac ako 50-ročnou históriou. Ako univerzálna banka poskytuje služby pre všetky segmenty klientov – od retailových klientov cez mikro, malých a stredných podnikateľov po korporátne firmy a klientov privátneho bankovníctva. Banka je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, do ktorej patrí tiež ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management, ČSOB Advisory, ČSOB Real a ČSOB nadácia.

Akvizíciou OTP Banky Slovensko sa zvyšuje podiel ČSOB Banky v segmente retailového bankovníctva:

  • z 12,9% na 14,8% v úveroch na bývanie
  • z 4.7% na 8,2% pri spotrebných úveroch

Johan Thijs, generálny riaditeľ KBC Group: “Táto akvizícia je plne v súlade s našou stratégiou, a tou je byť pre zákazníka, či už z retailu, segmentu malých a stredných podnikateľov alebo firiem, referenčnou skupinou v oblasti bankopoistenia na všetkých našich kľúčových trhoch, medzi ktoré patrí aj Slovensko."

Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB: “Akvizícia predstavuje pre ČSOB významný míľnik a som rád, že po viac ako desiatich rokoch od akvizície ISTROBANKY, naše rady rozširujeme o desiatky tisíc nových klientov a stovky našich nových kolegov."

Viac informácií o transakcii nájdete v tlačovej správe ČSOB Banky.

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako M&A poradca KBC Group pri akvizícii väčšinového podielu v OTP Banke Slovensko. KPMG poskytovalo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania due diligence cez  podporu pri rokovaniach až po samotné uzavretie dohody vo februári 2020.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku