close
Share with your friends

Akcionár ČSOB Banky, skupina KBC, kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

Akcionár ČSOB Banky kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

KPMG bolo exkluzívnym poradcom na strane kupujúceho a úspešne dopomohlo akcionárovi ČSOB, skupine KBC, zrealizovať strategickú akvizíciu OTP Banky Slovensko.

Stanislav Šumský, partner

Partner, zodpovedný za Poradenské služby

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

OTP Bank akvizicia spolocnostou KBC

KBC Group a maďarská skupina OTP Bank uzatvorili dohodu, na základe ktorej KBC získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko. Zostávajúci, 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. 

Transakcia ešte podlieha schváleniam zo strany Národnej banky Slovenska, Národnej banky Belgicka, Európskej centrálnej banky a Protimonopolného úradu SR. Konečné uzavretie transakcie sa očakáva v druhom, najneskôr treťom štvrťroku 2020.

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako M&A poradca KBC Group pri akvizícii väčšinového podielu v OTP Banke Slovensko. KPMG poskytovalo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania due diligence cez  podporu pri rokovaniach až po samotné uzavretie dohody vo februári 2020.

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku