close
Share with your friends

Prieskum | Barometer rodinných podnikov v Európe 2019

Prieskum | Barometer rodinných podnikov v Európe 2019

Prieskum realizovaný KPMG a združením European Family Businesses.

Súvisiaci obsah

Barometer rodinných podnikov 2019

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2019 sú založené na viac ako 1 600 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 27 krajinách Európy vrátane Slovenska.

Tento prieskum sa uskutočnil po ôsmykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi.

Na Slovensku prieskum prebehol v spolupráci s Monikou Naďovou Krošlákovou, garantkou predmetu Rodinné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku