close
Share with your friends

KPMG Účtovný manuál

KPMG Účtovný manuál

Účtovný manuál podľa slovenských účtovných predpisov v slovenskom a anglickom jazyku.

Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

KPMG Účtovný manuál

Ani vaša spoločnosť stále nemá internú smernicu na vedenie účtovníctva?

KPMG na Slovensku vám pripraví vzor účtovného manuálu so základnými účtovnými požiadavkami a s uvedením alternatívnych možností, ktorý si účtovná jednotka dokáže jednoducho prispôsobiť na svoje podmienky.

Každá časť nášho manuálu obsahuje praktický prehľad vzorových účtovných prípadov spolu s účtovnými súvzťažnosťami.

Jednotlivé časti manuálu sú riešené komplexne - obsahujú definície, spôsob ocenenia, hlavné účtovné zásady, popis účtovania, účtovné súvzťažnosti.

Ide o pripravený dokument aj v prípade, ak si oň požiada daňový úrad pri daňovej kontrole.

Koho sa smernica týka

  • všetkých obchodných spoločností, ktoré zostavujú účtovné závierky podľa slovenských účtovných predpisov,
  • hlavne spoločností so zahraničným kapitálom, kde sú používané skupinové účtovné smernice

Požiadavky účtovných predpisov

Slovenské účtovné predpisy vyžadujú, aby spoločnosť mala interné predpisy v oblasti vedenia účtovníctva. Táto povinnosť nie je uvedená v jednom ustanovení zákona o účtovníctve alebo postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ale je definovaná v rôznych častiach týchto predpisov. Napríklad § 3 ods. 1 postupov účtovania vyžaduje, aby účtovná jednotka vypracovala vlastný účtový rozvrh, v § 20 postupov účtovania sa vyžaduje vypracovanie odpisového plánu, v § 19 ods. 2 sa vyžaduje interný predpis na tvorbu a používanie rezerv, v § 43 ods. 14 postupov účtovania vyžaduje interný predpis pre stanovenie noriem prirodzených úbytkov a pre druhy materiálov, ktoré sú účtované priamo do spotreby a pod.

Poplatok
  • Vzor manuálu v nezmenenej forme – 1 900 EUR bez DPH, anglický preklad pri zakúpení slovenskej verzie – 900 EUR bez DPH
  • Manuál prispôsobený na podmienky účtovnej jednotky – cena dohodou.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku