close
Share with your friends
Toll Benchmarking Study 2019

Toll Benchmarking Study 2019

Štúdia | Toll Benchmark Study 2019

Štúdiu Toll Benchmark Study 2019 zrealizovala spoločnosť KPMG International a jej členské firmy v roku 2018 na základe údajov od 65 verejných a súkromných mýtnych operátorov po celom svete.

Respondenti zastupovali organizácie v 15 krajinách, Slovensko nebolo súčasťou tejto štúdie. Všetky údaje o nákladoch boli založené na najnovších finančných výsledkoch jednotlivých prevádzkovateľov mýta.

Zahraničné meny boli prepočítané na americké doláre pomocou výmenného kurzu platnému ku koncu septembra 2018.