Päť krokov, ako by sa mali CFO pripravovať na svoje budúce povolanie

KPMG Future Ready Finance Global Survey 2019

Finanční riaditelia neboli nikdy tak blízko riadenia svojich podnikov. Faktory, akými sú rýchly technologický pokrok, kontinuálne regulačné zmeny, nárast agilných podnikových modelov, dátová revolúcia a zvyšujúci sa dopyt po analytike, vytvorili množstvo nových požiadaviek na prácu CFO.

1000
future ready finance global survey

Náš najnovší globálny prieskum KPMG Future Ready Finance Global Survey 2019 podrobne približuje, ako by sa mala zmeniť rola finančného riaditeľa, aby sa dokázal vysporiadať s novým prostredím a zaujať vedúcu pozíciu v podniku.

Dobrou správou pre CFO je, že úspech možno dosiahnuť. Najväčšou výzvou však nebude vytvorenie stratégie, ale skôr jej samotná realizácia. Aj náš prieskum ukázal, že takmer dve tretiny organizácií mali ťažkosti s implementáciou svojich najviac výhľadových priorít.  

V nasledujúcich riadkoch sme zhrnuli 5 konkrétnych krokov pre CFO, ako sa pripraviť na svoje budúce povolanie:                

1. Nesústreďte sa len na Excel

Kontrolná funkcia už viac nedefinuje finančného riaditeľa.  Aby ste boli v budúcnosti úspešný, začnite sa na podnik pozerať z jeho vnútra a nie cez Excel. Čo to znamená? Najprv si určte, s akými otázkami sa podnik najviac stretáva. Následne zistite, ktoré údaje, analytické technológie a zručnosti sú potrebné na ich zodpovedanie. Zosúlaďte zdroje údajov a vytvorte jeden funkčný zdroj pravdy, na ktorý sa možno spoľahnúť pri vytváraní prehľadov. Tento prístup vás priblíži k tomu, že budete robiť lepšie obchodné rozhodnutia, vďaka čomu zvýšite výkonnosť podniku. 

2. Myslite ako “start-upový” investor

Vytvorte pružný mechanizmus financovania oddelený od procesu zostavovania ročného rozpočtu, ktorý vyváži investície v kľúčových oblastiach s tými rizikovejšími, a súčasne sa zameriava na investičné kritériá presahujúce rámec čistej návratnosti investícií (ROI).

3. Rozvíjajte schopnosti svojich zamestnancov

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok kľúčových zručností potrebných v budúcej generácii sa zamerajte u svojich súčasných zamestnancov na rozvoj tých zručností, ktoré sa dokážu prispôsobiť meniacemu sa technologickému prostrediu. Zároveň si podľa potreby budujte, nakupujte a požičiavajte tieto zručnosti.

4. Osvojte si pokročilé analytické technológie a automatizáciu

Jednou z najdôležitejších charakteristík, ktorá odlišuje vysoko výkonné organizácie od ostatných, je skutočnosť, že CFO kladú vyššie nároky na používanie automatizácie a pokročilej analýzy na zvýšenie kvality analýz a prehľadov, ktoré sú potrebné na zodpovedanie najnaliehavejších obchodných otázok.

5. Zaveďte model poskytovania služieb s digitálnym prístupom

Neoptimalizujte finančné procesy izolovane. Namiesto toho navrhnite prevádzkové modely umožňujúce takzvané “end-to-end“ procesy, ktoré presahujú klasické finančné modely a podporujú samoobsluhu v rámci organizácie a zároveň zabezpečujú silné zameranie na zákazníka. 

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami