close
Share with your friends

Štúdia | 2019 Change Readiness Index

Štúdia | 2019 Change Readiness Index

Slovensko je na 37. mieste na svete, pokiaľ ide o schopnosť reagovať na významné zmeny akými sú napríklad starnutie populácie či technologický pokrok.

Slovensko je na 37. mieste na svete, pokiaľ ide o schopnosť reagovať na významné zmeny.

Štúdia Change Readiness Index 2019 skúma 140 krajín sveta, rozvinutých aj rozvojových, na základe ich schopnosti reagovať a zvládať zmeny.

Štúdia je založená na rozsiahlom výskume a analýze údajov od takmer 1400 expertov a zdrojov vrátane Svetového ekonomického fóra, Medzinárodného menového fondu Svetovej banky a Organizácie Spojených národov. 

Spojte sa s nami