close
Share with your friends

Daňové a právne aktuality | máj 2019

Daňové a právne aktuality | máj 2019

OECD Multilaterálny Inštrument (MLI) po ratifikácii zmluvnými stranami mení existujúce zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zuzana Blažejová

Výkonná riaditeľka, oddelenie daňového poradenstva a líderka pre sektor nehnuteľností

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

Zmena klauzuly o spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti, mení pravidlá pre zdanenie pri ich predaji

OECD Multilaterálny Inštrument (MLI), ktorý po ratifikácii zmluvnými stranami mení existujúce zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, už ovplyvnil 10 takýchto daňových zmlúv, ktoré uplatňuje Slovensko. Okrem iných zmien, MLI upravil znenie tzv. klauzuly o realitných spoločnostiach vo viacerých z týchto daňových zmlúv.

Viac informácií sa dozviete na stránke daňovky.sk >>

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku