close
Share with your friends

Nedodržanie lehoty na poskytnutie dodatočných informácií k žiadosti o vrátenie DPH

Daňové a právne aktuality | máj 2019

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 2. mája 2019 rozsudok vo veci C 133/18 „Sea Chefs Cruise Services GmbH“.

Elvíra Ungerová

Senior manažérka

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

danove a pravne aktuality

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 2. mája 2019 rozsudok vo veci C 133/18 „Sea Chefs Cruise Services GmbH“.

Zaoberal sa otázkou, či lehota jedného mesiaca na poskytnutie dodatočných informácií k žiadosti o vrátenie dane je prekluzívnou lehotou, ktorej nedodržanie by malo za následok zánik práva na vrátenie DPH.

Viac informácií nájdete na stránke danovky.sk >>

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku