Hlavné trendy na trhu nehnuteľností v roku 2019

Hlavné trendy na trhu nehnuteľností v roku 2019

Súčasné trendy v spoločnosti ovplyvňujú aj trh nehnuteľností. Environmentálne témy, zákaznícka skúsenosť spoločne s porozumením potreby vyššej miery spolupráce a rastúcou dôležitosťou rodiny rezonujú v mnohých prebiehajúcich diskusiách.

1000
trh nehnutelnosti trendy 2019

Tím KPMG odborníkov so zameraním na sektor nehnuteľností v tomto kontexte identifikoval hlavné trendy na svetovom trhu nehnuteľností:

  • Vyšší záujem o flexibilné a coworkingové kancelárske priestory. Spoločnosti si čoraz viac uvedomujú, že kancelárske priestory sú kľúčovou súčasťou zamestnaneckej skúsenosti. Pracoviská v súčasnosti slúžia na odlíšenie sa od konkurencie v rámci boja o talenty. Firmy preto investujú do priestorov, ktoré podporujú zdravie a pohodu zamestnancov.
  • Nehnuteľnosti sú vnímané ako služba, ktorej úlohou je plniť rastúce nároky zákazníkov. Majitelia nehnuteľností sa musia snažiť zabezpečiť, aby ich budovy boli čo najatraktívnejšie pre ich zákaznícku základňu. Dnešní zákazníci majú k dispozícii viac informácií, hlasnejšie sa dožadujú plnenia svojich potrieb a keď nenájdu, čo chcú, obrátia sa na konkurenciu. To platí aj pre sektor nehnuteľností. Dopyt po technológiách či dôraz na environmentálne aspekty sa stáva štandardom.
  • Zavádzanie technológií založených na dátovej analytike (PropTech), ktoré motivujú k inováciám a pomáhajú rozhodovať sa základe dát. Efektívne využívanie technológií na zber a analýzu dát o budovách a ich užívateľoch sú kľúčové pre zlepšenie spôsobu ako spoločnosť segmentuje a komunikuje so svojimi zákazníkmi. Zároveň organizáciám pomáha zlepšovať zákaznícku skúsenosť.

Podľa Marca Leubnera, výkonného riaditeľa na oddelení Deal Advisory, na slovenskom trhu nehnuteľností môžeme vnímať napríklad aj nasledujúce trendy:

  • Dostatok kapitálu a záujem o jeho použitie na investovanie do pomerne veľkých nehnuteľností na Slovensku aj v zahraničí. V posledných 12 kalendárnych mesiacoch bolo aj KPMG zapojené do viac ako šiestich významných transakcií na trhu nehnuteľností, pričom vieme o ďalších plánovaných transakciách. Išlo pritom o investície do významných realitných projektov na slovenské pomery.
  • Dobré hospodárske výsledky logistických centier a čiastočne priemyslu ovplyvňujú smerovanie investícií do príslušných typov nehnuteľností na Slovensku. Najčastejšími aktívami na trhu nehnuteľností, ktoré sú predmetom významnejších transakcií, sú logistické centrá a priemyselné budovy. Uvedený trend je pravdepodobne podmienený aktuálnymi podnikateľskými úspechmi spoločností, ktoré dané nehnuteľnosti využívajú. Z toho plynie teda aj vyšší dopyt po takomto type nehnuteľností.

Chcete sa dozvedieť viac? Radi sa s Vami stretneme, neváhajte nás kontaktovať. 

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami