close
Share with your friends
face with virtual reality glasses

Prieskum o kybernetickej bezpečnosti

Prieskum o kybernetickej bezpečnosti

Kybernetické útoky sú čoraz sofistikovanejšie a aj vaše názory nám pomôžu vytvoriť prehľad aktuálnych trendov a identifikovať oblasti, v ktorých treba pridať, aby boli preventívne opatrenia a manažment incidentov nastavené čo najúčinnejšie.

Prieskum je určený primárne zamestnancom a vedúcim pracovníkom, ktorí sa priamo podieľajú na riadení informačnej bezpečnosti vo svojej spoločnosti.

Téma manažmentu rizík a preventívnych mechanizmov je veľmi aktuálna a v KPMG chceme k efektívnej diskusii prispieť štatistikou reflektujúcou reálnu skúsenosť subjektov a mieru ich pripravenosti na kybernetické hrozby. Podobná iniciatíva v súčasnosti prebieha aj v susednom Rakúsku a Českej republike. 

Spojte sa s nami