close
Share with your friends

Nový zákon o whistleblowingu má zvýšiť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Nový zákon o whistleblowingu

Zákon okrem úpravy mechanizmu ochrany oznamovateľov zavádza aj povinnosti pre zamestnávateľov, ktoré sa týkajú vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Marian Dzuroška

Výkonný riaditeľ, KPMG Legal

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prináša niekoľko zmien.

Celý obsah článku si prečítajte na danovky.sk >>

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku