close
Share with your friends

Súdny dvor EÚ vydal dôležité rozsudky vo veci konceptu skutočného vlastníka

Koncept skutočného vlastníka

Súdny dvor EÚ (ECJ) rozhodol vo veci interpretácie konceptu skutočného vlastníka v prípadoch, ktoré sa týkajú uplatňovania smernice o zdaňovaní úrokov a licenčných poplatkov a smernice o zdaňovaní materských a dcérskych spoločností. Lokálne súdy majú zhodnotiť, či posudzované transakcie majú charakter obchádzania zdanenia podľa EÚ legislatívy, berúc na zreteľ predovšetkým existenciu účelových spoločností.

Zuzana Blažejová

Výkonná riaditeľka

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

Dňa 26. februára 2019 Súdny dvor EÚ (ECJ) vydal dva dôležité rozsudky vo veci interpretácie konceptu skutočného vlastníka v prípadoch, ktoré sa týkajú uplatňovania smernice o zdaňovaní úrokov a licenčných poplatkov (spoločné prípady N Luxembourg, X Denmark, C Danmark a Z Denmark) a smernice o zdaňovaní materských a dcérskych spoločností (spoločné prípady T Danmark a Y Denmark). ECJ rozhodol, že lokálne súdy majú zhodnotiť, či posudzované transakcie majú charakter obchádzania zdanenia podľa EÚ legislatívy, berúc na zreteľ predovšetkým existenciu účelových spoločností.

Celý obsah článku si prečítajte na danovky.sk >>

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku