close
Share with your friends

Obeh verejných listín v EÚ sa zjednodušil

Obeh verejných listín v EÚ sa zjednodušil

Legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín ako sú rodný, sobášny či úmrtný list, nadobudli účinnosť. Po novom nie je potrebná apostilácia a ani úradný preklad.

Marian Dzuroška

Výkonný riaditeľ, KPMG Legal

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

pravne aktuality

Dňa 16. februára 2019 vstúpilo do účinnosti Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 („Nariadenie o verejných listinách“). Účelom Nariadenia o verejných listinách je zjednodušenie obehu verejných listín v členských štátoch EÚ.

Celý obsah článku si prečítajte na danovky.sk >>

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku