Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Usmernenie MF SR č. MF/019153/2018-724

Významné zmeny nastali v samotných kritériách pre stanovenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj v obsahu jednotlivých typov dokumentácií. Nové Usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017.

1000

Koncom roka 2018 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2018“), ktoré nahrádza Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2016“).

Obsah úplnej dokumentácie je v zmysle tohto nového Usmernenia do veľkej miery harmonizovaný s obsahom dokumentácie podľa odporúčaní OECD v rámci projektu BEPS 13.

Celý obsah článku si prečítajte na danovky.sk >>

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami