IFRS 16 - Lízing

IFRS 16 - Lízing

Poradenstvo pri prechode na nové účtovné štandardy

1000
šachové figúrky

Ste naozaj pripravení na najväčšiu zmenu v účtovníctve za posledné desaťročie?

Účtovanie operatívnych lízingov podľa IFRS 16 sa významne mení a bude mať vplyv na:

 • výsledok hospodárenia
 • súvahu
 • finančné ukazovatele

Ako vám môžeme pomôcť

KPMG vám pomôže nielen zvládnuť nové pravidlá, ale tiež preskúmať možnosti, ktoré so sebou nový štandard IFRS 16 prináša. Vychádzame z našej metodológie, ktorá je založená na celosvetovej klientskej skúsenosti a hĺbkovej znalosti odvetví.

Fázy Čo môžeme urobiť Prínos pre vás
1) Posúdenie lízingu
 • Identifikovať relevantné zmluvy
 • Analyzovať vplyv rôznych možností prechodu na IFRS 16
 • Prvotné posúdenie („health check“) lízingov vrátane kvality údajov o jednotlivých nájmoch 
 • Výstup: analýza možností prechodu na
  IFRS 16
2) Zber lízingových údajov
 • Spracovať príslušné údaje z lízingových zmlúv a pomôcť s kľúčovými úsudkami týkajúcimi sa:
  • doby nájmu;
  • diskontných sadzieb; atď.
 • Databáza lízingového portfólia
 • Návrh plánu prechodu na
  IFRS 16
3) Implementácia
 • Nastaviť proces prípravy účtovných zápisov na pravidelnej báze
 • Vypracovať účtovné metódy a účtovné zásady a upraviť interné smernice do finálnej podoby
 • Pripraviť podklady pre účtovné zápisy, zobrazenie vplyvu prechodu na účtovné výkazy atď.
 • Adekvátny proces vykazovania do budúcnosti 
 • Jasná stratégia ako postupovať pri budúcich lízingoch

 

Ďalšie služby, ktoré ponúkame:

 • Odborné poradenstvo k špecifickým otázkam na základe vašich požiadaviek.
 • Softvérové riešenia pre účtovanie lízingu – pre rôzne veľkosti spoločností.
 • Školenia a semináre, aby vaši zamestnanci mali predstavu, čo v budúcnosti očakávať a ako postupovať.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku