Me, my life, my wallet

Me, my life, my wallet

Hĺbková sondou do života dnešného spotrebiteľa

1000
dievča s mobilom v ruke

Spoločnosť KPMG realizovala túto rozsiahlu globálnu štúdiu na vzorke takmer 25 000 spotrebiteľov vo Veľkej Británii, USA, Brazílii, Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Kanade, Číne a Indii. Výsledky prieskumu boli doplnené hĺbkovými rozhovormi so spotrebiteľmi v týchto krajinách.

Tohtoročná štúdia Me, my life, my wallet je hĺbkovou sondou do života dnešného spotrebiteľa a spôsobov, akými sú ľudia na jednej strane individualisti, ale na strane druhej sa stretávajú so svetom technológií a meniacej sa kultúry - a ako to všetko ovplyvňuje spôsob, ako zarábajú, míňajú a šetria.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami