Prieskum Property Lending Barometer 2018 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Prieskum Property Lending Barometer 2018

Prieskum Property Lending Barometer 2018

Prieskum KPMG Property Lending Barometer každoročne mapuje vzťah bánk, investorov a developerov.

Súvisiaci obsah

Property Lending Barometer 2018

Deviate vydanie prieskumu Property Lending Barometer prináša čitateľom komplexné posúdenie finančných vyhliadok pre tých, ktorí chcú investovať na európskych realitných trhoch. Pojednáva tiež o prioritných segmentoch bánk pri financovaní, hodnotí vplyv alternatívnych veriteľov na sledované trhy a spôsob, akým úverové inštitúcie riešia problematické úvery. V roku 2018 sa prieskumu zúčastnili zástupcovia takmer 70 bánk zo 14 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch máj - júl 2018.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať