DNA zákazníckej skúsenosti | KPMG | SK
close
Share with your friends

DNA zákazníckej skúsenosti

DNA zákazníckej skúsenosti

Prvý prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku

Prvý prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku

V polovici novembra 2017 vyšla prvýkrát na Slovensku štúdia „DNA zákazníckej skúsenosti“, ktorej súčasťou je rebríček Top 50 značiek, s ktorými majú Slováci najlepšiu skúsenosť.

Zber dát uskutočnila spoločnosť KPMG Nunwood v druhom kvartáli roka 2017.

Svoju skúsenosť so značkami, ktorých sú klientami alebo boli s nimi v interakcii za posledného pol roka zdieľalo 2 200 respondentov z celého Slovenska. Ich výpovede boli hodnotené jedinečnou metódou 6 pilierov – The Six PillarsTM, ktorou sa každoročne posudzujú najlepšie značky sveta.

 

Spojte sa s nami