close
Share with your friends

Prvý prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku.

Prvý prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku.

DNA zákazníckej skúsenosti

DNA zákazníckej skúsenosti

V polovici novembra 2017 vyšla prvýkrát na Slovensku štúdia „DNA zákazníckej skúsenosti“, ktorej súčasťou je rebríček Top 50 značiek, s ktorými majú Slováci najlepšiu skúsenosť.


Zber dát uskutočnila spoločnosť KPMG Nunwood v druhom kvartáli roka 2017.


Svoju skúsenosť so značkami, ktorých sú klientami alebo boli s nimi v interakcii za posledného pol roka zdieľalo 2 200 respondentov z celého Slovenska. Ich výpovede boli hodnotené jedinečnou metódou 6 pilierov – The Six PillarsTM, ktorou sa každoročne posudzujú najlepšie značky sveta.

 

Spojte sa s nami

DNA slovenského zákazníka

Aká je DNA slovenského zákazníka?

Ktorý faktor je pre jeho spokojnosť najdôležitejší?

 
customer experience

Zákaznícky najobľúbenejšou značkou je RegioJet

Podľa novej štúdie KPMG očakávania svojich zákazníkov najlepšie napĺňa RegioJet.