close
Share with your friends

GDPR sa 25. májom 2018 nekončí

GDPR sa 25. májom 2018 nekončí

Ochrana osobných údajov ako neoddeliteľná súčasť každodenného života a podnikania.

Pavol Adamec

Risk Consulting Executive Director

KPMG na Slovensku

Kontakt

Súvisiaci obsah

Termín 25. mája 2018, keď nové nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť, sa nezadržateľne blíži. Firmy pracujú na tom, aby požiadavky zapracovali, v opačnom prípade im totiž hrozia vysoké pokuty.

GDPR zásadným spôsobom mení spôsob, akým sa osobné údaje zhromažďujú, uchovávajú, používajú, zverejňujú aj likvidujú. Týka sa pritom všetkých firiem v členských štátoch EÚ, bez ohľadu na ich veľkosť.

Hoci splniť regulačné povinnosti je nevyhnutné, GDPR by nemalo byť vnímané len ako jednorazová povinná jazda. Je to príležitosť vybudovať v organizáciách uvedomelú kultúru, ktorá si váži právo na súkromie a všetci zamestnanci ho dokážu inštinktívne chrániť pri svojej každodennej práci s citlivými dátami.

Krátka publikácia GDPR: privacy as a way of life poukazuje na päť hlavných otázok, ktoré by ste mali prehodnotiť, ak chcete, aby sa ochrana osobných údajov stala neoddeliteľnou súčasťou spôsobu vášho podnikania.

GDPR nie je jednorazové splnenie regulačných povinností.

pozrite si video nižšie (len v anglickom jazyku)

© 2019 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku