Brožúra | Daňové a právne služby

Brožúra | Daňové a právne služby

Už viac ako 25 rokov poskytujeme našim klientom daňové služby a to nás umiestňuje medzi najkvalitnejšie a najskúsenejšie daňovo poradenské firmy na Slovensku.

1000

Už viac ako 25 rokov poskytujeme našim klientom daňové služby a to nás umiestňuje medzi najkvalitnejšie a najskúsenejšie daňovo poradenské firmy na Slovensku. Sme tiež hrdí na ponuku našich právnych služieb ako aj na už dokončené, chvíľami veľmi komplexné, zákazky. Naše daňové a právne tímy sú priebežne informované o vývoji legislatívy a podnikateľského prostredia, a to na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. To nám umožňuje byť v pozícii odborníkov vo všetkých relevantných daňových a právnych otázkach pri poradenstve pre našich klientov. Zároveň ich dokážeme promptne informovať o zmenách, ktoré môžu ovplyvniť ich podnikanie. Taktiež úzko spolupracujeme s našimi kolegami z iných kancelárií KPMG s cieľom riešiť medzinárodné daňové otázky.

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami