close
Share with your friends

Global Automotive Executive Survey 2018

2018 Global Automotive Executive Survey

19. vydanie každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International.

Súvisiaci obsah

2018 Global Automotive Executive Survey - car driving with blurry green countryside background

Global Automotive Executive Survey 2018 je 19-tym vydaním každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International. Prieskum sa uskutočnil online formou v mesiacoch júl – november 2017. Svoje postrehy poskytlo viac ako 900 manažérov pôsobiacich v automobilovom priemysle v 43 krajinách sveta, a tiež 2100 zákazníkov. Respondenti z radov top manažérov zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel a dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3.

Všetky výsledky z prieskumu sú k dispozícii v online interaktívnej forme v anglickom jazyku na www.kpmg.com/gaes2018.

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku