close
Share with your friends

Prieskum Make it or break it – Global Construction Survey 2017

Make it or Break it: Global Construction Survey 2017

Riadenie, ľudský faktor a technológie v stavebníctve

Súvisiaci obsah

Construction

Prieskum Make it or break it – Global Construction Survey 2017 poukazuje na názory 201 vrcholových manažérov z radov veľkých vlastníkov stavebných projektov a inžinierskych a stavebných spoločností. Štúdia prináša pohľad na to, ako odvetvie stavebníctva pristupuje k riadeniu a správe projektov, ľudskému faktoru a technológiám. Prieskum sa uskutočnil už po jedenástykrát a zahŕňa respondentov zo súkromných spoločností, ako aj vládnych agentúr.

Global Construction Survey

V stavebníctve nastal stret generácií

V stavebníctve nastal stret generácií

Prieskum KPMG International | Make it or Break it - Global Construction Survey 2017

 

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku