close
Share with your friends

Transfer Pricing Health Check

Transfer Pricing Health Check

Transferové oceňovanie - najvyšší čas konať

Súvisiaci obsah

Transfer Pricing Health Check

Prečo by Vás previerka v oblasti transferového oceňovania mala zaujímať?

Transakcie so spriaznenými osobami musia prebiehať za trhové ceny a za trhových podmienok. Stanovením cien a podmienok transakcií medzi spriaznenými osobami sa zaoberá transferové oceňovanie.

Počet daňových kontrol v oblasti transferového oceňovania sa neustále zvyšuje. Podľa našich skúseností má v tejto oblasti nedostatky veľa spoločností, keďže doteraz téma transferového oceňovania v mnohých prípadoch nebola považovaná za prioritnú. Výsledkom je relatívne vysoká „úspešnosť“ správcu dane pri vykonaných daňových kontrolách:

 • Objem nálezov z 12 488 daňových kontrol v roku 2014 dosiahol 645 mil. €, teda v priemere asi 52 000 € na každú daňovú kontrolu.
 • Za nedostatky v transferovom oceňovaní správa daní v roku 2014 vyrubila dodatočnú daň vo výške 21,5 mil. €, s priemerným daňovým dorubom 1 mil. €.

Služby KPMG v oblasti transferového oceňovania Vám môžu uľahčiť Vaše rozhodovanie o nastavení cien a podmienok transakcií a pri ich zdokumentovaní v transferovej dokumentácii. Bez transferovej dokumentácie Vám hrozí pokuta až do výšky 3 000 €, ktorú môže daňový úrad vyrubiť, a to aj opakovane.

Naše hlavné služby v oblasti transferového oceňovania

 1. expresná previerka systému cenotvorby z hľadiska transferového oceňovania,
 2. asistencia pri príprave transferovej dokumentácie,
 3. asistencia pri daňových kontrolách zameraných na transferové oceňovanie.

V prípade, že máte záujem o túto službu, neváhajte nás kontaktovať.

1. Expresná previerka systému cenotvorby z hľadiska transferového oceňovania

 • Diskusia o zvolenom prístupe k transferovému oceňovaniu v rámci osobného stretnutia.
 • Identifikácia existencie možných rozdielov pri cenotvorbe v prípade transakcií so závislými osobami v porovnaní s cenotvorbou medzi nezávislými osobami.
 • Identifikácia metód stanovenia cien za jednotlivé typy transakcií a ich posúdenie z hľadiska vhodnosti v závislosti od typu transakcie.

Na našom stretnutí poukážeme na prípadné pochybenia v oblasti transferového oceňovania, ako aj na súvisiace riziká. Náš honorár bude predstavovať 700 € plus 390 € za každú posúdenú transakciu.

V prípade, že máte záujem o túto službu, neváhajte nás kontaktovať.

2. Asistencia pri príprave transferovej dokumentácie

 • Identifikácia povinnosti viesť transferovú dokumentáciu podľa požadovaného zákonného rozsahu.
 • Identifikácia kontrolovaných transakcií, ktoré bude potrebné zdokumentovať.
 • Vypracovanie funkčnej a rizikovej analýzy.
 • V prípade potreby, alebo Vášho záujmu, identifikácia porovnateľných údajov (napr. cien) nezávislých osôb, tzv. analýza porovnateľnosti
  (Benchmark analysis).
 • Vypracovanie transferovej dokumentácie za predmetné transakcie so závislými osobami.

Naším výstupom bude transferová dokumentácia v požadovanom rozsahu podľa platnej daňovej legislatívy. Náš honorár bude závisieť od komplexnosti
transferovej dokumentácie a počtu typov transakcií, ktoré bude potrebné zdokumentovať.

V prípade, že máte záujem o túto službu, neváhajte nás kontaktovať.

3. Asistencia pri daňových kontrolách zameraných na transferové oceňovanie

 • Zastupovanie pri daňovej kontrole.
 • Asistencia pri príprave podkladova odpovedí pre daňových kontrolórov.
 • Príprava vyjadrenia k protokolu k daňovej kontrole.
 • Zastupovanie v rámci vyrubovacieho konania.

Vždy sa snažíme hájiť záujmy klienta v súvislosti s platnými daňovými predpismi. Po dohode Vás môžeme zastupovať aj pri súdnych sporoch s finančnou správou. Honorár za našu asistenciu pri daňových kontrolách sa bude odvíjať od počtu hodín strávených na tejto zákazke.

V prípade, že máte záujem o túto službu, neváhajte nás kontaktovať.

© 2021 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku