close
Share with your friends

Investment in Slovakia

Investment in Slovakia

V náročnom prostredí s nedostatkom príležitostí pre rast a meniacimi sa predpismi, je správne posúdenie príležitostí a rizík, vyplývajúcich z právnych, daňových alebo účtovných zmien veľmi dôležité.

Súvisiaci obsah

Investment in Slovakia

Podnikateľský sprievodca Investment in Slovakia je určený najmä zahraničným investorom a podáva základné informácie o investičných príležitostiach, obchodnom práve, daňových otázkach, pracovnom práve, o vlastníctve a nájme nehnuteľného majetku a o nástrojoch štátu na podporu zahraničných investícií. V publikácii sú tiež všeobecné informácie o Slovensku a zoznam užitočných kontaktov.

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku