Vzorová účtovná závierka

Vzorová účtovná závierka

Pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2016

1000
Vzorová účtovná závierka

Vzorová účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky bola zostavená spoločnosťou KPMG Slovensko, aby demonštrovala právne predpisy pre zostavenie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky k 31. decembru 2016, najmä pre zostavenie poznámok, účinné k 31. decembru 2016.

Vzorovú účtovnú závierku zostavujeme od r. 1999 a každý rok ju aktualizujeme.

Prvých 7 strán publikácie v slovenskom jazyku sú voľne stiahnuteľné.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami