Legal Alert - zmeny v slovenskej legislatíve | November 2016

Legal Alert | November 2016

Prinášame Vám informácie o novinkách v slovenskej legislatíve.

1000
Legal Alert November 2016

V novom vydaní Legal Alert Vám prinášame informácie o nasledujúcich novinkách v slovenskej legislatíve:

Zákon o e-Governmente

Elektronické schránky

V súvislosti s postupujúcou informatizáciou a zavedením elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci dňa 1. augusta 2016 začala v zmysle zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o e-Governmente“) aktivácia elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek („majitelia schránok“). Aktivácia elektronických schránok sa naopak netýka fyzických osôb alebo fyzických osôb–podnikateľov.

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami