Analýza: Najdôležitejšie fakty o investičnej aktivite na Slovensku v roku 2015

Analýza investičnej aktivity na Slovensku v roku 2015

Významné investície v celkovej výške 2,4 miliardy EUR spolu vlani realizovalo celkovo 70 priemyselných a obchodných spoločností. Ich počet pritom medziročne stúpol. Tieto firmy investovali najmä do rozširovania a zefektívňovania výrobnej capacity, vývoja nových produktov a nových výrobných postupov.

1000

Analyzovanú vzorku tvorili spoločnosti s obratom nad 10 miliónov EUR alebo kapitálovými výdavkami vyššími ako 10 miliónov EUR. Vlani do tejto skupiny spadalo 1046 firiem, ktorých celková výška investícií dosiahla 3,7 miliardy eur. Priemerná výška investície na spoločnosť bola na úrovni 3,5 milióna EUR. Do vybraných firiem neboli zahrnuté podniky v štátnom vlastníctve, podnikajúce v oblasti nehnuteľností alebo v energetike.  

Za významné z pohľadu slovenského trhu považujeme investície vyššie ako 10 miliónov EUR. Z analýzy dostupných finančných výkazov slovenských podnikov vyplýva, že počet firiem, ktoré realizovali investíciu presahujúcu túto úroveň medziročne stúpol o 10 na celkovo 70 priemyselných a obchodných spoločností. Z nich 55 malo obrat nad 10 miliónov EUR a zvyšných 15 predstavovali firmy s obratom do 10 miliónov EUR. 

Významné investície súhrnne dosiahli 2,4 miliardy EUR

Významné investície, ktoré realizovalo týchto 70 spoločností, vlani súhrnne dosiahli 2,4 miliardy EUR. To predstavuje 65 % celkových investícií firiem z analyzovanej vzorky. Priemerná výška investície na jednu spoločnosť bola na úrovni 34 miliónov EUR. Za 40-percentami uvedenej celkovej investičnej aktivity stálo šesť firiem, ktoré jednotlivo investovali viac ako 100 miliónov EUR. 

Medzi investične najaktívnejšie sektory patrili už tradične automobilový priemysel, chemický a petrochemický sektor či telekomunikácie. Nezaostávali však ani spoločnosti podnikajúce v oblasti metalurgie, farmaceutického sektora či výroby nábytku. 

Pri pohľade na pomer investícii a odpisov môžeme usúdiť, že tieto spoločnosti primárne investovali do rozšírenia výrobných kapacít. Mediánový pomer medzi hodnotou investícií a odpismi v danom roku dosiahol 2,8-násobok, pričom rozširovacie investície signalizuje pomer vyšší ako 1,0. Túto hranicu presiahlo 85 % spomínaných podnikov a najčastejším cieľom investícií bolo rozširovanie a zefektívnenie výrobnej kapacity, vývoj nových produktov a nové výrobné postupy. 

O analýze

Rýchla analýza investičnej aktivity na Slovensku v roku 2015 vznikla pri príležitosti historicky prvého udelenia ceny Investor roka v rámci TREND TOP 2016. KPMG na Slovensku je generálnym partnerom podujatia. Obsah pripravilo Oddelenie transakčného poradenstva. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager                        
+421 915 758 925        
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

 

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami