Legal Alert - zmeny v slovenskej legislatíve | október 2016

Zmeny v slovenskej legislatíve | október 2016

Prinášame Vám informácie o novinkách v slovenskej legislatíve.

1000

V novom vydaní Legal Alert Vám prinášame informácie o nasledujúcich novinkách v slovenskej legislatíve:

  • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Nové civilné procesné kódexy

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami