Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy - október 2016

Daňové a právne aktuality - október 2016

Daňové a právne aktuality pravidelne každý mesiac informujú o dôležitých daňových a legislatívnych zmenách za uplynulé obdobie.

1000
Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy - október 2016

V našom októbrovom vydaní Daňových a právnych aktualít Vám prinášame informácie v nasledujúcich oblastiach:

  • Navrhovaná novela zákona o DPH
  • Navrhovaná novela Daňového poriadku
  • ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive)
  • Novelazákonao medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
  • Informácia k navrhovanej novele zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
  • Informácia k navrhovanej novele zákonao osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami