Štúdia Metalsmith or Grid Master

Štúdia Metalsmith or Grid Master

Digitalizácia v automobilovom priemysle a jej vplyv na výrobcov a spotrebiteľov.

Digital Man numbers

Pri vytváraní inovatívnych biznis modelov hrajú v dnešnom svete významnú úlohu dáta. Firmy ich zhromažďujú, analyzujú a využívajú na vytvorenie pridanej hodnoty pre svojich zákazníkov v podobe nových služieb a produktov. Vďaka efektívnej stratégii môžu spoločnosti využitím dát dosiahnuť konkurenčnú výhodu.

Tento trend prináša aj nové výzvy súvisiace s riadením kybernetickej bezpečnosti. Počas uplynulých rokov sa stalo veľa incidentov, ktoré mali za následok poškodenie značky a stratu dôvery zákazníkov. Spoločnosti by preto mali myslieť na kybernetickú bezpečnosť a zahrnúť ju do svojich biznis stratégií a konceptov.

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku