Valuing employee stock options | KPMG | SK
close
Share with your friends

Oceňovanie zamestnaneckých opcií za podmienky nedokonalých trhov

Valuing employee stock options

Simon Benning a Menachem Abud, vyvinuli novú metódu pre oceňovanie finančných aktív, ako sú napríklad zamestnanecké opcie. Ich model berie do úvahy predpoklad nediverzifikovaného vlastníka aktíva a je rozšírením tradičného binomického modelu oceňovania opcií, pričom je ale aj pomerne ľahko implementovaná v praxi.

Súvisiaci obsah

Businessman graphs screen

Táto štúdia vysvetľuje využitie databázy zamestnaneckých akciových opcií spoločnosti pre odhad parametrov modelu a odhad hodnoty zamestnaneckých opcií. Pomocou tohto modelu, zisťujeme, že hodnota zamestnaneckých akciových opcií k dátumu udelenia je približne 50% z hodnoty “plain vanilla“ call opcie vypočítanej pomocou Black-Scholes rovnice.
Zdroj: Global Valuation Institutens.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať