close
Share with your friends

Anti-Bribery and Corruption - Rising to the challenge in the age of globalization

Anti-Bribery and Corruption

Najnovší prieskum KPMG Anti-bribery and corruption: Rising to the challenge in the age of globalization analyzuje niektoré z kľúčových rizík, ktorým spoločnosti čelia pri úplatkárstve a korupcii. Správa sa tiež zaoberá spôsobmi, ako firmy riešia problémy súvisiace s touto problematikou. Prieskum medzi respondentami z celého sveta ukázal, že firmy sa snažia reagovať na výzvy, ktoré korupcia a úplatkárstvo prináša. Potrebovali by ale pomoc s nastavením štruktúry jednoznačných a neochvejných pravidiel, ktoré treba v tejto oblasti dodržiavať. Prieskum bol realizovaný na vzorke 659 respondentov zo 64 krajín.

Súvisiaci obsah

Anti-Bribery and Corruption

Medzi hlavné zistenia prieskumu patria:

  • V porovnaní rovnakým prieskumom KPMG spred štyroch rokov prišlo k prudkému nárastu podielu respondentov, ktorí tvrdia, že musia čeliť problémom s úplatkárstvom a korupciou.
  • Aj napriek ťažkostiam s monitorovaním obchodných rokovaní s tretími stranami, viac ako tretina opýtaných formálne neidentifikuje vysoko rizikové tretie strany. Viac ako polovica respondentov, ktorí majú právo robiť revíziu doložiek tretích strán, toto právo nevyužíva.
  • Analytika dát je čoraz dôležitejšia. Je to nákladovo efektívny nástroj na posúdenie kontrol  korupcie a úplatkárstva. Napriek tomu iba štvrtina respondentov využíva analýzu dát na identifikáciu porušenia pravidiel. Z tých, ktoré tak urobili, iba menej ako polovica monitoruje údaje nepretržite.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku