close
Share with your friends

Vnímanie podnikateľskej etiky na Slovensku

Vnímanie podnikateľskej etiky na Slovensku

Prieskum združenia Slovak Compliance Circle | Júl 2015  

Súvisiaci obsah

V roku 2014 uskutočnilo SCC svoj historicky prvý prieskum. Bol zameraný na zmapovanie toho, ako je vnímaná podnikateľská etika na Slovensku. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako sto slovenských spoločností rôznej veľkosti a zamerania.

Táto rôznorodosť prispela k vyššej interpretačnej hodnote prieskumu.Cieľom tejto správy je zosumarizovať dôležité závery vyplývajúce z výsledkov prieskumu. Zrejme najdôležitejším odkazom je, že slovenská podnikateľská komunita si uvedomuje dôležitosť úrovne etických noriem, ktoré sú všeobecne aplikované a akceptované v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Je si vedomá vplyvu tejto úrovne na vlastné pôsobenie. Spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť sa o túto tému nielen že aktívne zaujímajú, ale sú tiež pripravené zapojiť sa do súvisiacich aktivít a podporiť ich.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku