close
Share with your friends

Podnikatelia chcú na Slovensku férové konkurenčné prostredie

Podnikatelia chcú na Slovensku férové konkurenčné...

V prieskume združenia SCC každý druhý manažér na Slovensku pripustil stratu obchodnej príležitosti v dôsledku neetického prístupu konkurentov. Napriek tomu prevláda názor, že etické správanie je z dlhodobého hľadiska konkurenčnou výhodou. Výsledky prieskumu naznačili, že slovenská podnikateľská komunita si uvedomuje svoju úlohu pri vytváraní férovejšieho prostredia.

Súvisiaci obsah

Združenie Slovak Compliance Circle (SCC) skúmalo, ako vnímajú manažéri na Slovensku podnikateľskú etiku uplatňovanú na našom trhu. Pri využití klasickej školskej stupnice si slovenské podnikateľské prostredie vyslúžilo pri hodnotení uplatňovania etiky priemernú známku 3,3.

Respondenti hodnotili vlastné odvetvie pozitívnejšie ako celý trh - priemer 2,7 a vlastnú  spoločnosť ešte optimistickejšie – v tejto kategórii dosiahla priemerná známka 1,9. Tento trend platí aj pre odvetvia, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu korupcie a neetického správania,  napríklad stavebníctvo a IT. Najmenej kritickými voči vlastnej spoločnosti a zároveň najskeptickejšími ohľadne situácie na celom trhu sa ukázali byť majitelia a spolumajitelia spoločností.

Podľa doc. Mgr. Anny Lašákovej, PhD., z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave sú rozdiely medzi sebahodnotením a hodnotením druhých pochopiteľné. „Ľudia majú tendenciu sami seba vnímať etickejšie a poznajú tzv. „spoločensky prijateľné“ odpovede. Treba brať do úvahy aj fakt, že záležitosti týkajúce sa morálky sú pre mnoho ľudí citlivou internou záležitosťou,“ povedala Lašáková.

V prieskume SCC až polovica firiem priznala, že za posledné 3 roky utrpeli straty v dôsledku neetických praktík ich konkurentov. Napriek  tomu až dve tretiny respondentov vidia etické správanie ako konkurenčnú výhodu s pozitívnymi efektmi v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.

Opýtaní manažéri neveria, že väčšina odvetvia dosahuje úspech s podporou neetických praktík tolerovaných manažmentom. S týmto výrokom súhlasilo iba 13 % respondentov. Takmer polovica opýtaných však s týmto tvrdením súhlasila čiastočne. Najskeptickejší sú respondenti z odvetvia telekomunikácií a IT sektora. Svojim konkurentom nedôveruje až 42 % opýtaných.  Za kľúčové faktory určujúce úroveň podnikateľskej etiky označujú respondenti tie, ktoré pokrývajú definíciu hodnôt a jasné prihlásenie sa k nim. Úroveň morálky vo verejnom sektore, faktor často vnímaný ako kľúčový pre výskyt neetického správania na trhu, bol však hodnotený ako najmenej dôležitý. Zdá sa teda, že podnikateľská komunita si uvedomuje dôležitosť vlastnej role pri zlepšovaní prostredia.

 „V posledných pätnástich rokoch bol u slovenských podnikateľov evidentný rast frustrácie z úrovne etiky uplatňovanej na Slovensku. Z tejto frustrácie však vzišlo uvedomenie si podnikateľskej komunity, že môže zohrávať vedúcu úlohu pri vytváraní férovejšieho podnikateľského prostredia, čo hodnotím veľmi pozitívne,“ povedal Quentin Crossley, člen predstavenstva SCC a partner KPMG na Slovensku.

„Výsledky prieskumu sú pre podniky zaväzujúce – etické podniky a spoločensky zodpovedné podnikanie má ohromný význam pre zmenu etickej kultúry v našej krajine“, dodala Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.

O prieskume

Prieskum realizovalo združenie Slovak Compliance Circle v roku 2014. Bol zameraný na spoločnosti všetkých veľkostí, pokrýva širokú škálu odvetví a rôzne geografické lokality. Prieskumu sa zúčastnili členovia top manažmentu, majitelia a štatutári spoločností, ako aj experti na compliance a súvisiacich oblastí ako právo alebo interný audit. Kompletnú správu k prieskumu nájdete na www.slovakcompliancecircle.sk.

Slovak Compliance Circle je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie úrovne podnikateľskej etiky na Slovensku. Viac informácií o združení, jeho členoch a aktivitách nájdete na našej webstránke.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku