close
Share with your friends

Aktuality | Účtovné poradenstvo - Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Účtovná závierka podnikateľov od 1. januára 2015

Súvisiaci obsah

Aktuality | Účtovné poradenstvo 2016/02

Dňa 1. januára 2015 nadobudli účinnosť tieto účtovné predpisy:

  • bol novelizovaný zákon o účtovníctve, 
  • bolo novelizované opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podnikateľov (časť tejto novely nadobudla účinnosť 31. decembra 2014, a časť nadobudla účinnosť 1. januára 2015), 
  • bolo vydané nové opatrenie MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, 
  • bolo vydané nové opatrenie MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov). 

V týchto Aktualitách sa venujeme účtovným predpisom účinným od 1. januára 2015, hlavne rozdielom pri zostavovaní účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky, malé účtovné jednotky, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Aktuality služieb účtovného poradenstva

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku