close
Share with your friends

Slovenské hospodárske právo 2015

Slovenské hospodárske právo 2015

KPMG na Slovensku Vám predstavuje novú elektronickú publikáciu Richarda Farkaša - Slovenské hospodárske právo. Elektronická publikácia obsahuje vybrané zákony z oblasti daní, účtovníctva a obchodného práva v aktuálnom znení.

Súvisiaci obsah

Slovenské hospodárske právo 2015

Súčasné slovenské hospodárske právo prechádza neustálymi zmenami. Vydanie elektronickej publikácie zohľadňuje túto skutočnosť, najnovšie zmeny sú viditeľne označené a uľahčujú čitateľovi orientáciu v aktuálnom právnom stave. 

CD-ROM obsahuje nasledujúce predpisy:

  • daňové zákony (zákon o dani z príjmu, zákon o DPH, zákon o miestnych daniach), 
  • zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, 
  • účtovníctvo (zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov), 
  • Obchodný zákonník, 
  • devízový zákon, zákon o ochrane hospodárskej súťaže. 

Publikácia má vlastný prehliadací program postavený na technológii Microsoft Multimedia Viewer. Dodáva sa na CD-ROM. Súčasťou dodávky je vlastný inštalačný program.

Elektronická publikácia je dostupná iba v nemeckej mutácii (cena 300€/ks s DPH). 

Viac informácií ohľadne publikácie si vyžiadajte na kpmg@kpmg.sk

© 2019 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku