Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy - január 2015

Daňové a právne aktuality - január 2015

V našom januárovom vydaní Daňových a právnych aktualít Vám prinášame informácie v nasledujúcich oblastiach:

1000
Daňové a právne aktuality - január 2015
  • Navrhované zmeny v DPH oblasti – úhrada daňovej povinnosti po prijatí platby od zákazníka
  • Novela zákona o investičnej pomoci
  • Informácia k novele zákonníka práce
  • Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
  • Zmeny v civilnom práve procesnom
  • Zavedenie nového variabilného symbolu na platenie preddavkov na daň.

© 2022 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami