close
Share with your friends

Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015

Zmeny v účtovných predpisoch k 31. 12. 2014 a 1.1. 2015

Dňa 24. septembra 2014 bolo novelizované Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov.

Súvisiaci obsah

Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015

Zmeny sa týkajú najmä štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát (sú nové formuláre) a obsahu údajov v poznámkach. Nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2014.To znamená, že budú mať vplyv už na účtovnú závierku k 31. decembru 2014.

Zákonom č. 333/2014 Z.z. z 30. októbra 2014 bol novelizovaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“). Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.Na účtovnú závierku k 31. decembru 2014 teda nebudú mať vplyv.

Prevažná časť týchto zmien bola uskutočnená v dôsledku povinnosti SR implementovať smernicu č. 2013/34/EÚ o individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke.

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku