close
Share with your friends

Startup Survey 2014

Startup Survey 2014

Podľa najnovšieho prieskumu KPMG „Startup survey 2014“ viac ako tretina začínajúcich slovenských podnikov už generuje prvé príjmy.

Súvisiaci obsah

V oblasti financovania svojho nového podnikania využívajú Slováci prevažne osobné úspory. Pätina čerpá finančné prostriedky od priateľov a rodiny. Zaujímavým zistením je, že iba 43% respondentov z radov startupov menovala finančné príjmy za svoju hlavnú motiváciu. Veľká väčšina (89%) chce prioritne „budovať niečo nové“ a 57% motivuje myšlienka, že vybudujú produkt/ službu, ktorá zmení sektor, v ktorom pôsobia. Podľa osobností  slovenskej startup scény majú v najbližších 12 mesiacoch najväčší potenciál projekty Aeromobil,  Datamolino a Sli.do.

Publikácia je dostupná len anglickom jazyku.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku