close
Share with your friends

Slovenské banky pri úveroch neriskujú

Slovenské banky pri úveroch neriskujú

Najnovší prieskum KPMG - Barometer úverov na nehnuteľnosti 2014 ukázal, že realitný sektor v Európe vykazuje jasné známky zlepšenia. Objem transakcií na trhu s nehnuteľnosťami je v niektorých krajinách najvyšší od roku 2007 a v prvej polovici roka 2014 prekonal v Európe 80 miliárd EUR. To predstavuje nárast o 25% oproti rovnakému obdobiu minulého roka.  

Súvisiaci obsah

Property Lending Barometer 2014

"Väčšina krajín v Európe zažila od minulého roka rast HDP. Výsledkom je optimizmus medzi bankami, čo sa odráža vo väčšej dostupnosti financovania s menej prísnymi úverovými podmienkami," povedal Andrea Sartori, Vedúci sektoru nehnuteľností pre KPMG v regióne strednej a východnej Európy (SVE). „Alternatívnych poskytovateľov úverov viedla rastúca konkurencia na trhu k znižovaniu marží“, dodal Sartori.

Podľa účastníkov prieskumu KPMG je väčšina bánk viac naklonená k financovaniu projektov generujúcich príjmy, ako k poskytnutiu prostriedkov na developerské projekty. Podľa výsledkov má len málo slovenských bánk záujem financovať developerské projekty.

Naopak v ukazovateli záujmu o financovanie projektov generujúcich príjmy, obsadilo Slovensko miesto v prvej trojici krajín spolu s Nemeckom, Veľkou Britániou a Rakúskom. Najmenej pozitívne naladené banky na financovanie nových alebo fungujúcich projektov sú v Slovinsku.Prieskum ukázal, že slovenské banky najviac preferujú financovanie industriálnych a logistických projektov, najmenej ich lákajú hotelové projekty a financovanie rezortov.

„Banky na Slovensku zaznamenali v posledných piatich rokoch problémy so splácaním úverov na projekty v oblasti rezidenčného bývania a kancelárskych priestorov. Je logické, že banky sa snažia minimalizovať riziko a poskytujú úvery primárne do oblastí a projektov, kde je cash-flow zabezpečený, napr. budúcimi nájomnými zmluvami,“ skonštatoval Rastislav Nemec, Riaditeľ oddelenia manažérskeho poradenstva pre finančný sektor, KPMG na Slovensku.

Zaujímavosťou je, že niektoré z krajín SVE majú podľa výsledkov vyšší podiel problematických úverov ako v západnej Európe. Slovensko zaznamenalo iba 39% úverov, ktoré nie sú riadne splácané, čo je najmenej zo sledovaných krajín.- viď graf 1. Na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku sú banky najmenej optimistické  ohľadne možností tieto úvery reštrukturalizovať. A to aj napriek tomu, že je to žiaducejšie riešenie ako dražba nehnuteľnosti, na ktorú bol úver poskytnutý.

Podľa prieskumu KPMG sa takmer 70% transakcií na realitnom trhu v roku 2014 uskutočnilo v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii. Napriek celkovému zvýšeniu počtu transakcií v Európe sa v regióne SVE udialo iba 3,4% z nich. Najsilnejší rast bol zaznamenaný v Českej republike.  

O prieskume:

Piate vydanie prieskumu Property Lending Barometer 2014 – Barometer úverov na nehnuteľnosti prináša analytický pohľad na prístup bánk k financovaniu realitných projektov v Európe. V roku 2014 sa prieskumu zúčastnilo 15 krajín vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou online dotazníka. Účastníci prieskumu reprezentujú viac ako 70 bánk, pričom všetky sú aktívne na európskom realitnom trhu. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch máj - júl 2014. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk 

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku