close
Share with your friends

Diskont z dôvodu zníženej likvidity a obchodovateľnosti balíka akcií

Znížená likvidita a obchodovateľnosť balíka akcií

Tento článok vychádza zo štúdie, kde skúmame oceňovanie balíka akcií a odhadujeme diskont z dôvodu zníženej likvidity a obchodovateľnosti balíka akcií.

Súvisiaci obsah

The marketability discount of controlling blocks of shares

V článku sa pojednáva o faktoroch určujúcich zníženú likviditu a obchodovateľnosť akcií. Zároveň číselne vyjadrujeme ich relatívny význam. V závere sa venujeme ukážke uplatniteľnosti našich výsledkov na oceňovanie balíkov v súkromne vlastnených firmách na prípade: Mandelbaum et al. v. Commissioner of Internal Revenue (1995).

© 2020 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku