Ziskovosť v odvetviach a trh licenčných poplatkov

Ziskovosť v odvetviach a trh licenčných poplatkov

Je trh s licenciami naozaj tak efektívny, že poplatky za ich predaj odrážajú nákladovosť a ziskovosť naprieč odvetviami?

1000
Profitability and royalty rates across industries

Táto štúdia sa snaží odpovedať na túto otázku prostredníctvom skúmania a porovnávania úrovne licenčných poplatkov a ziskovostí rôznych odvetví. 

Analýza ukázala, že výška licenčných poplatkov vo všetkých odvetviach sa nezbieha k hodnotám na základe pravidla 25 percent. Napriek tomu majú poplatky tendenciu spadať hodnotovo medzi 25 percent hrubej marže a 25 percent prevádzkovej marže. Regresné analýzy naznačujú, že existuje lineárny vzťah medzi reportovanými sadzbami licenčných poplatkov a rôznymi metrikami ziskovosti. To indikuje, že “licenčný” trh je efektívny a že štruktúra nákladov a ziskovosti je  vo všetkých odvetviach zahrnutá vo finálne dojednaných cenách licenčných poplatkov. 

Z tohto dôvodu môžeme pravidlo 25 percent považovať za  špeciálny  príklad takéhoto lineárneho vzťahu. Opätovná analýza údajov v Goldscheiderovi et al (2002) ukazuje, že "núteným" lineárnym napasovaním dostávame úroveň licenčných poplatkov na úroveň 23 percent priemerného prevádzkového zisku, čo nepriamo podporuje pravidlo 25 percent. 

Avšak vyššie uvedený záver treba brať len ako ilustratívny. Práve naopak, žiadny všeobecný lineárny vzťah nebol nájdený medzi úrovňou licenčných poplatkov a prevádzkovou maržou, ako ju definoval  Goldscheider et al (2002)
Zdroj: Global Valuation Institute

© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami