close
Share with your friends

Newsflash - novely účtovnych predpisov v roku 2010 | január 2011

Newsflash | Novely účtovnych predpisov v roku 2010

Novely účtovných predpisov v roku 2010 a od 1. januára 2011.

Súvisiaci obsah

Novely účtovných predpisov v roku 2010 a od 1. januára 2011

Zákonom č. 504/2009 Z.z., ktorý nadobudolúčinnosť 1. januára 2010, bolnovelizovaný zákon č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o účtovníctve“).Novela zákona o účtovníctve nebolarozsiahla, týkala sa viacerých kľúčovýchustanovení, napríklad o zlúčení, splynutía rozdelení, o overovaní účtovnej závierkyaudítorom, zverejňovaní účtovnejzávierky, oceňovania pri PPP projektocha pod. Tejto novele bol venovanýNewsflash z decembra 2009.

Newsflash je tiež dostupný v anglickej a nemeckej verzii.

Účtovné poradenstvo/aktuality

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku