close
Share with your friends

Novela opatrenia Ministerstva financií o účtovnej závierke - November 2011

Novela opatrenia MF o účtovnej závierke - 2011/11

Novela opatrenia Ministerstva financií o účtovnej závierke

Súvisiaci obsah

Novela opatrenia MF o účtovnej závierke

Novela opatrenia Ministerstva financií o účtovnej závierke

Novela opatrenia k 31. decembru 2011

K 31. decembru 2011 nadobudne účinnosť novela opatrenia Ministerstva financií č. 4455-2003-92 o účtovnej závierke.

Novela opatrenia má číslo 24013/2011-74 a bude zverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011.

Novela sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.

Obsah novely opatrenia

Na účely plánovaného elektronického podania účtovných závierok od roku 2013 sa v novele opatrenia ustanovuje spôsob uvádzania číselných údajov, ktoré sú súčasťou poznámok účtovnej závierky, pri zachovaní ich doteraz platnej obsahovej náplne. 

Novela opatrenia zavádza prílohu č. 3a, ktorá ustanovuje vzor tabuľkovej formy na uvádzanie číselných údajov. 

Účtovné poradenstvo/aktuality

© 2021 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

 

Chcete zlepšiť vaše podnikanie?

 

loading image Žiadosť o ponuku