CEE Property Lending Barometer 2011

CEE Property Lending Barometer 2011

Správa vychádza z každoročného prieskumu uskutočneného spoločnosťou KPMG medzi vedúcimi bankami v regióne strednej a východnej Európy.

1000
CEE Property Lending Barometer 2011

Správa hodnotí vyhliadky financovania sektora nehnuteľností v CEE regióne bankami a zároveň poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú banky zohrávajú v procese oživenia a rozvoja tohto sektoru v danom regióne.  

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.

© 2022 KPMG Central and Eastern Europe Ltd., a limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Spojte sa s nami