Andrej Zsoldos

Senior manažér

KPMG na Slovensku

Andrej je členom tímu Transakčného poradenstva KPMG na Slovensku od roku 2011 a v súčasnosti pôsobí ako projektový líder oddelenia fúzií a akvizícií.

Počas svojej kariéry poskytol poradenstvo viac ako 100 popredným slovenským firmám pri kúpe alebo predaji, hľadaní investora alebo strategického partnera. Má skúsenosti z rôznych odvetví najmä v spotrebiteľskom sektore a e-commerce, strojárstve, priemyselnej výrobe, energetike a v oblasti obnoviteľných zdrojov. Pomáha klientom počas celého transakčného procesu od hĺbkovej analýzy biznisu a trhu, prípravy investičného príbehu, cez identifikáciu a komunikáciu s potenciálnymi investormi, až po exekúciu transakcie a záverečné negociácie. Venuje sa tiež rýchlo rastúcim a technologickým firmám a zakladateľom radí pri získavaní rizikového kapitálu. Andrej vyštudoval študijný odbor Financie na Univerzite v Maastrichte v Holandsku a je členom organizácie ACCA. Plynulo hovorí po slovensky, maďarsky a po anglicky.

  • Fúzie a akvizície
  • odbor Financie na Univerzite v Maastrichte v Holandsku

  • člen organizácie ACCA