Zuzana Šidlová

Senior manažérka

KPMG na Slovensku

Zuzana je certifikovanou daňovou poradkyňou s mnohými skúsenosťami v poskytovaní daňovo-poradenských služieb pre výrobné, priemyselné, ako aj obchodné spoločnosti a poskytovateľov služieb. Zameriava sa na oblasť DPH – DPH previerky, DPH registrácie, DPH compliance, DPH poradenstvo a zastupovanie pri daňových kontrolách na DPH – a zúčastnila sa tiež mnohých projektov pre široké spektrum klientov v rôznych sektoroch. Aktívne sa zapája do činnosti odborných komisií pre DPH a zastáva funkciu VAT knowledge managera za Slovenskú republiku v globálnej sieti KPMG. Zuzana je spoluautorkou viacerých publikácií a článkov venovaných problematike DPH a prednáša DPH témy na slovenských ako aj medzinárodných konferenciách organizovaných odbornými komisiami s účasťou predstaviteľov Ministerstva financií, Finančného riaditeľstva, ako aj Najvyššieho súdu. Taktiež sa aktívne podieľa na rôznych konferenciách a seminároch organizovaných pre klientov.

  • DPH, daň z tovarov a služieb a dane z predaja
  • Daň
  • European Union
  • International Markets
  • Public Policy and Regulatory Change
  • Tax regulation and compliance policies
  • Ekonomická univerzita v Bratislave, špecializácia daňovníctvo a daňové poradenstvo

  • Certifikovaný slovenský daňový poradca