Ján Súkup

Manažér

KPMG na Slovensku

Ján sa špecializuje najmä na M&A transakcie a Corporate Finance, čo zahŕňa najmä poradenstvo pri kúpe a predaji firiem, pri financovaní a plánovaní nástupníctva a tiež start-up agendu.

Ján je absolventom špecializácie bankovníctvo a financie na univerzite aplikovaných vied vo Viedni. Jeden semester počas štúdií strávil na univerzite Yonsei v Južnej Kórei. Prvé profesionálne skúsenosti nadobudol vo viacerých medzinárodných finančných inštitúciách. Po ukončení magisterského štúdia nastúpil na Oddelenie transakčného poradenstva KPMG na Slovensku, kde sa postupne vypracoval na manažérsku pozíciu. Počas svojej kariéry poskytol poradenstvo v rámci mnohých cezhraničných M&A transakcií v FMCG, TMT, priemyselnom sektore a ďalších segmentoch. Okrem materskej slovenčiny plynulo ovláda anglický jazyk.